Utdanning utenfor klasserommet

Et godt poeng Branson har er at mange for eksempel lærer fransk, et språk som nesten ikke blir snakket utenfor Frankrike. I noen deler av verden lærer de fortsatt latin i grunnskolen, et språk som knapt blir brukt mer enn til gamle skole-mottoer.

Snarere enn å lære fransk og latin, bør skolene fokusere på å lære praktiske ferdigheter for å hjelpe dem til å starte bedrifter, skape arbeidsplasser og utvikle sin forståelse av verden. Tid brukt på å lære Latin kan bli brukt til å lære koding. Tid brukt til å lære gamle historier kunne vært brukt å lære hva som skjer i dagens verden. Tid brukt på kopiering av utdaterte business-teorier kunne brukt på å utvikle fremtidens forretningsstrategier.

As teachers and children head back to school for the new year, I remain baffled that the education system has changed so little in the past century. From the time I went to school to the time my children attended school, the subjects taught were almost identical, along with many of the methods. I dearly hope this has changed by the time my grandchildren get their education…  – Richard Branson

 

Utdrag fra Virgin Disruptors: The future of education

Branson har noen vanvittig gode poenger. Det er klart at en forståelse av verdenshistorien gir et bedre grunnlag for å kunne bygge fremtiden, men det er viktig at vi vender blikket fremover. Den eksponentielle utviklingen ligger årevis foran utdanning av fremtidens unge hjerner. Hvilke tiltak synes du bør gjøres på skolene i Norge? Er det noen som ligger lengre fremme enn andre på dette? Hva gjør du mot dine elever/studenter?

Kilde: Modernising Education – Virgin