Fellesfag

Egenskaper for fremtiden

forside_fellesfag

Egenskaper for fremtiden

Fellesfag

Å gå på folkehøyskole er å være en del av et større fellesskap enn bare linja du går på. Hver morgen møtes alle til morgensamling, der vi får høre om både dagsaktuelle og andre tema. Vi blir også bedre kjent med de ansatte på skolen, stipendiatene og elevene. Èn dag i uken har elevene idèlab, dette er et fellesfag hvor man får leke, utfordre, undre og bli bedre kjent med seg selv. Her vil eleven også lære om forskjellige problemløsningsmetoder og verktøy man kan bruke for å komme frem til en idè.
Idèlab skal være gøy og utfordrende og noe annet en hva man gjør på linjefaget. Elevene blir gode på problemløsning, kreativitet, kritisk tenkning og samarbeid. I tillegg har vi også fokus på personlighetstyper og personlig vekst. På lørdagene har vi lørdagsseminar, der får vi besøk av eksterne kunnskapsrike og spennende mennesker som deler sine historier, eller noe de brenner for.

ide_forside
situasjon_!

Veiledere

Siren har bachelor i ledelse, og fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. På SKAP har hun vært veileder i ledelse og på grunderlinja. Siren er nå veileder i idèlab og har ledertrening for stipendiatene. Hun har jobbet med barn og unge så lenge hun kan huske, og elsker å jobbe på SKAP!

Kimberly er en erfaren designer med ledererfaring, og har sin bakgrunn fra grafisk bransje, og 8 år som hovedlærer på Norges Kreative fagskole. Hun er lidenskapelig opptatt av design thinking, og mener at alle har en kreativ side. Kimberly viser stor omsorg, og hennes dedikasjon bidrar til at man får mestring i prosessen.

Hanne Christine har master i anvendt matematikk og har erfaring som både lærer, ingeniør og prosjektleder. Som ingeniør og prosjektleder i teknologiske bedrifter har hun jobbet kreativt med prøving og feiling på utstyr, jobbet med store datasett og vært involvert i prototyping og testing av software. Hanne Christine var som assisterende rektor med og startet opp SKAP fhs i 2016, og jobber nå som rektor.

 

siren

Siren Salthaug

Veileder

hannechristine

Hanne Christine

Veileder

kimberly

Kimberly Marchese

Veileder