Skjermbilde 2019-01-24 kl. 15.15.14
Skjermbilde 2019-01-24 kl. 15.15.14

“Jo mer kreative barna våre er, desto sikrere karrierer kan de sannsynligvis velge i fremtiden“

Dette skriver Scott Belsky i artikkelen How to thwart the robots: unabashed creativity. 

I artikkelen anslås det at så mange som 40% av dagens yrker blir automatisert de neste 15 årene. Automatisering vil ta over mange kjedelige, tankeløse eller farlige oppgaver som få mennesker liker å gjøre. Noen jobber kommer altså til å forsvinne helt. Og noen jobber vil være tryggere enn andre i fremtiden. Blant de tryggeste yrkene man kan velge, finnes de kreative yrkene.  

Jo mer kreative barna våre er, desto sikrere karrierer kan de sannsynligvis velge i fremtiden. Ingen algoritme kan gjenskape menneskelig kreativitet. Poenget med algoritmer er å forutsi hva de fleste vil gjøre og utføre den forventede handlingen. Kreativitet er å utfordre dette. Se på en situasjon med nye øyne, og prøve noe helt nytt.  

På SKAP kreativ folkehøyskole tror vi på at kreativitet kan læres opp og trenes. Vi ser hele tiden på nye måter å løse ting på. Ut fra denne artikkelen, trener vi opp elever til å bli veldig godt rusta for fremtidens utfordringer.  

Atikkelen kan også leses i sin helhet her:  

https://www.fastcompany.com/90294821/how-to-thwart-the-robots-unabashed-creativity