Koronainfo

Folkehøyskole i koronatid

Sosiale arrangementer og klemmebilder pryder veggene i sosiale medier til folkehøyskolene. Kanskje er folkehøyskolene også eneste skoleslag som kan tilby elevene sine et tilnærmet normalt skoleår. Det er viktig å få frem at bak dette ligger et enormt arbeid og felles innsats for å få dette til.

God dialog

På SKAP Kreativ folkehøyskole har en god dialog med kommuneoverlege, elevråd og tillitsvalgte vært enormt viktig i denne krevende tiden.

Innslusningsperiode

SKAP fhs er en av få folkehøyskoler som er lokalisert midt i en by. En stor utfordring er at elevene kommer fra hele landet og risikoen for smitte er størst i det elevene ankommer skolen ved oppstart eller etter ferier. Vi kaller dette en innslusningsperiode. Varigheten på denne perioden er en uke etter at elevene har ankommet skolen.

Smittevernstiltak

I innslusningsperioder gjennomfører vi strenge smittevernstiltak både for å beskytte elevene og byen vår:

 • Avstand – elevene skal i denne perioden holde minst en meters avstand til alle andre elever og ansatte
  • I denne perioden er sitteplasser og køplasser tydelig oppmerket
 • Elevene er delt i mindre kohorter basert på hvilke linje man går på.
  • Måltidene blir i denne perioden servert i to omganger. Alle sitter med minst en meters avstand
  • Morgensamling (SKAPtalk) og lørdagsseminar deles i to grupper. Alle sitter med minst en meters avstand
  • Romfordelingen er kohortvis
 • Begrenset tilgang til byen. Elevene kan ikke benytte seg av byens restauranter. Dersom elevene benytter seg av byens butikker, skal de være ekstra bevisst på håndhygiene og avstand.
 • Økt intensitet på renhold og spriting av kontaktflater.

En kohort

Etter at innslusingsperioden er gjennomført, samles alle 80 elever i en kohort. Elevene blir likevel oppfordret til å tenke gjennom hvor mange nærkontakter de har. Dersom det skulle oppstå smitte på skolen vil alle elever bli satt i karantene. Det er frigjort noen få rom på skolens internat til potensielle isolasjonsrom.

Ansatte

De ansatte blir aldri en del av elevenes kohort og må holde avstand til ethvert tidspunkt.

Reiser

Ellers i skoleåret, blir elevene oppfordret til å reise minst mulig.

Hvis man må hjem

Det vil likevel av ulike årsaker alltid være noen som har behov for å reise hjem i løpet av skoleåret. I disse tilfellene er det viktig at skolen får beskjed, og hvert tilfelle vil bli vurdert individuelt.

Felles innsats

Elevene som går på folkehøyskole i dag er heldige som får være en del av et helt unikt fellesskap. Det er likevel viktig å huske at det ligger stor felles innsats for at dette er mulig.

Takk for tilliten

Vi er ydmyke over tilliten vi har fått til å drive folkehøyskole i et unntaksår som dette. Den tilliten skal vi ta godt vare på!

Informasjon om linjetur og korona

Det er noen ting som ikke er så lett å planlegge i disse dager, og utenlandsturer er en av dem. Heldigvis har vi på SKAP kun valgfrie utenlandsturer på linjene. Vi er en folkehøyskole som ikke baserer oss på reise, men som fokuserer på kreativitet og det faglige innholdet på linjene – i tillegg til alt det sosiale og spennende som skjer utenom undervisning. Og så er vi jo utrolig heldige som holder til i Norges sørligste, og kanskje vakreste by, med sjø og strender en liten gåtur unna skolen. Vi trenger ikke reise langt for å oppleve nydelig natur og fine opplevelser. Vi arbeider også med alternative reiseruter. Arkitektur arbeider for eksempel med en plan om å dra på Interrail i Europa dersom Kenya ikke er et sannsynlig reisemål. Veilederne på alle linjene arbeider med å lage gode alternative turer i Norge, i tillegg til at vi kommer til å bruke de nydelige nærområdene vi har. Det er også viktig for oss at kommende elever vet at de ikke kommer til å måtte betale for en eventuell utenlandstur før vi er helt sikre på at den lar seg gjennomføre. Vi kan dessverre ikke tilby utenlandsgaranti, men vi kan garantere et usedvanlig sosialt år fullspekka av gode opplevelser.