Vi blir hindret i å tenke selv

3377

Jeg kom tilfeldig over denne statusen på Facebook og den fanget oppmerksomheten min med én gang. Det skal sies at jeg på ingen måte har sett eller lest denne personens eksamen, men i dette tilfellet velger jeg å heie på frustrasjonen til denne studenten. Nå skal vi plukke statusen litt i fra hverandre..

 

Får A på eksamen når jeg bare reproduserer drit fra pensum uten en eneste selvstendig tanke.

Essensen av utfordringene vi har i dagens utdanning. Repetisjon, pugging, sannhet, usant, riktig og galt. Det å vite noe har ofte veldig liten verdi, fordi mengden kunnskap man besitter gjør at man alltid (og ofte) vil komme opp i situasjoner hvor man ikke kan svaret. Derfor vil måten man tilegner seg ny informasjon på, takler pressede situasjoner og løser utfordringene man står ovenfor – være en ekstremt mye mer verdifull egenskap å være god på. Derfor bør ikke spørsmålene være hva er det riktige svaret – men det bør være: Hvordan finner du frem til løsningen? Fordi problemløsning er det vi bør være gode på!

 

Får D på eksamen når jeg tenker sjæl, bruker hodet og stiller meg kritisk til samfunnet vi lever i. 

Når vi mennesker bruker det sterkeste verktøyet vi har, våre egne meninger, så burde man bli applaudert. Igjen så er utfordringen med utdanningssystemet at karakterer man får baserer seg på skrivefeil, ordforråd, kildebruk, oppsett på dokumentet og i verste fall sensors subjektive meninger. Det er fortsatt for få unge mennesker som tør å gjøre ting annerledes, stå for sine egne meninger og skape sine egne veier. Redselen for å bli dømt, kritisert og sett ned på er for stor, og jeg tror oppriktig at utdanningsløpet er med på å bygge opp den veggen.

 

Nå er jeg fri!

Ironien her er at en haug av unge og flinke mennesker betaler hundrevis av tusen for å føle seg fanget i et utdanningsløp. Fordi det er sånn man gjør det. Majoriteten av neste generasjon i dette landet er bundet opp i et system det er vanskelig å komme ut av. Ta utdanning, få gode karakterer og få en god jobb. *Snork

Jeg tror heldigvis at endel utdanningsinstitusjoner begynner å forstå disse tingene, men at mange fortsatt er bundet opp i krav for å få fullført en grad. Som forteller deg akkurat hva du må i gjennom og ikke gir mye rom for refleksjon, meninger og problemløsende oppgaver.

Derfor hindrer utdanning oss i å tenke selv.