Er utdanning med på å forberede oss for den ukjente fremtiden? Ikke egentlig.

Skrevet av Jyb

Innen 2020 vil mer enn fem millioner av verdens arbeidsplasser forventes å være erstattet av roboter og kunstig intelligens. Og i løpet av de neste to tiårene vil kandidater gå inn i jobber som ikke finnes ennå.

I påvente av denne fremtiden er bedrifter og arbeidsgivere nødt til å tilpasse sine rekrutteringsstrategier. Det å skifte jobb vil være normalt og det å kun jobbe for én arbeidsgiver blir unormalt.

Arbeidsgivere ønsker å rekruttere kandidater som kan kombinere kreativitet, samarbeid og kommunikasjon for å oppnå noe unikt.

Men vi står overfor en akutt mangel på kandidater som fyller disse kriteriene.

Hva ser arbeidsgivere etter?

0-EL0bnwdIzCJ7WtjY

Globalt er 75 millioner unge voksne arbeidsledige til tross for å ha brukt mange år på skolen. Likevel sier nesten 60 prosent av arbeidsgivere at de har problemer med å rekruttere, fordi dagens nyutdannede ikke har den kompetansen de trenger.

Og hva er disse ferdighetene? Ifølge IBMs Global CEO undersøkelse, sier arbeidsgivere at de ferdighetene de trenger er: kreativitet, samarbeid,kommunikasjon og fleksibilitet.

Og dette handler heller ikke bare om arbeidsmarkedet. Selv regjeringer og politikere vet at deres land trenger kreative og innovative borgere for å bygge lykkelige, bærekraftige samfunn.

Men er utdanning virkelig med på å forberede våre unge for disse utfordringene og for den ukjente fremtiden?

Ikke egentlig.

Fremtidens skole

0-Verx1GTccXsKpq_C

På fremtidige skoler og universiteter bør de derfor gå fra konkurranse til samarbeid, fra å lytte til å gjøre, og fra å delta til å være. Studentene vil måtte arbeide i team for å løse reelle problemer som å gi trygt drikkevann eller å ta vare på de eldre. Lærere vil gå fra å være “pensumets talerør på scenen” til mentorer og veiledere.

Selvtilliten driver kreativitet, selvtillit tillater oss å konfrontere svikt, trygghet får vår nysgjerrighet til å utforske, og selvtillit motiverer oss til å lære.

Og dette er hva utdanning skal være om. Faktisk er selvtillit den ekte valutaen for fremtiden.