USA_9307 kopi
USA_9307 kopi

Folkehøyskole i koronatid

Tekst: Hanne Christine Seyffarth-Fuglestveit, rektor

Sosiale arrangementer og klemmebilder pryder veggene i sosiale medier til folkehøyskolene. Kanskje er folkehøyskolene også eneste skoleslag som kan tilby elevene sine et tilnærmet normalt skoleår. Det er viktig å få frem at bak dette ligger et enormt arbeid og felles innsats for å få dette til.

 

God dialog

På SKAP Kreativ folkehøyskole har en god dialog med kommuneoverlege, elevråd og tillitsvalgte vært enormt viktig i denne krevende tiden.

 

Innslusningsperiode

SKAP fhs er en av få folkehøyskoler som er lokalisert midt i en by. En stor utfordring er at elevene kommer fra hele landet og risikoen for smitte er størst i det elevene ankommer skolen ved oppstart eller etter ferier. Vi kaller dette en innslusningsperiode. Varigheten på denne perioden er 10 dager etter at elevene har ankommet skolen.

 

Smittevernstiltak

I innslusningsperioder gjennomfører vi strenge smittevernstiltak både for å beskytte elevene og byen vår:

 • Avstand – elevene skal i denne perioden holde minst en meters avstand til alle andre elever og ansatte
  • I denne perioden er sitteplasser og køplasser tydelig oppmerket
 • Elevene er delt i mindre kohorter basert på hvilke linje man går på.
  • Måltidene blir i denne perioden servert i to omganger. Alle sitter med minst en meters avstand
  • Morgensamling (SKAPtalk) og lørdagsseminar deles i to grupper. Alle sitter med minst en meters avstand
  • Romfordelingen er kohortvis
 • Begrenset tilgang til byen. Elevene kan ikke benytte seg av byens butikker, restauranter, kulturtilbud eller innendørs treningstilbud. Eneste unntak er dagligvareforretning og apotek like ved skolen. Elevene skal her være ekstra bevisst på håndhygiene og avstand.
 • Økt intensitet på renhold og spriting av kontaktflater.

 

En kohort

Etter innslusingsperioden er gjennomført, samles alle 89 elever i en kohort. Elevene blir likevel oppfordret til å tenke gjennom hvor mange nærkontakter de har. Dersom det skulle oppstå smitte på skolen vil alle elever bli satt i karantene. Det er frigjort noen få rom på skolens internat til potensielle isolasjonsrom.

 

Ansatte

De ansatte blir aldri en del av elevenes kohort og må holde avstand til ethvert tidspunkt.

 

Reiser

Ellers i skoleåret, blir elevene oppfordret til å reise minst mulig. Høstferie og juleferie ble slått sammen til en lang juleferie. På samme måte har vi valgt å slå sammen vinterferie og påskeferie. Dette har redusert elevenes reiser betraktelig.

 

Hvis man må hjem

Det vil likevel av ulike årsaker alltid være noen som har behov for å reise hjem i løpet av skoleåret. I disse tilfellene er vi kommet til enighet med elevrådet om at hver reise blir vurdert individuelt med tanke på transport, hvor man har vært og hvor mange man har vært i kontakt med. Hvis skolen vurderer  reisen som økt risiko for smitte skal eleven gå i karantene i 6 dager. Disse dagene blir måltidene servert på rommet og elevene deltar på undervisning digitalt.

 

Digital foreldrehelg

Siden elevene kommer fra hele Norge kan dessverre ikke foreldre deres komme inn på skolen på besøk som normalt. Foreldrehelgen blir erstattet av digital live foreldresending slik at foreldrene kan få et innblikk i hvordan deres kjære bor og hva de gjør på SKAP fhs.

 

Felles innsats

Elevene som går på folkehøyskole i dag er heldige som får være en del av et helt unikt fellesskap. Det er likevel viktig å huske at det ligger stor felles innsats for at dette er mulig.

 

Takk for tilliten

Vi er ydmyke over tilliten vi har fått til å drive folkehøyskole i et unntaksår som dette. Den tilliten skal vi ta godt vare på!